Monthly Archives: avril 2018

Gedenken un d’Schmelzaarbechter

All Joer gëtt de Schmelzaarbechter kuerz virum 1. Mee geduecht. Fir dës Traditioun setzt sech d’Amicale vun de Schmelzaarbechter säit enger ganzer Partie Joren an. Och dëst Joer haten sech Vertrieder vun der Gemeng, Associatiounen a Gewerkschafte souwéi Membere vum Schäffen- a Gemengerot virum Gedenksteen, bei der Cité um Benn zesummefonnt, fir de Schmelzaarbechter ze gedenken. Sou gouf an enger klenger Zeremonie, de 27. Abrëll 2018 eng Gerbe virum Gedenksteen néiergeluecht.

De René Mackels, Präsident vun der Amicale vun de Schmelzaarbechter, wei och de Vertrieder vum OGBL, Alain Günther a vum LCGB, Robert Lepidi hunn an hire Riede betount wei wichteg et ass dës Traditioun an d’Gedenken un d’Schmelzaarbechter oprecht ze erhalen. Zemools well d’Zäitzeien aus dëser Epoque lues a lues ausstierwen, wier et wichteg, dass duerch Vereenegunge wei d’Amicale vun de Schmelzaarbechter an d’Amicale vun de Schëfflenger Kolonien dësen Deel vun der Lëtzebuerger Geschicht lieweg bleift.

Dëse Wieder huet sech de Buergermeeschter Paul Weimerskirch ugeschloss. “D’Schmelzaarbechter waren d’Basis an d’Wuerzel vun eiser ekonomescher Entwécklung, jo vun eisem Wuelstand”, sou de Paul Weimerskirch. Hien huet der Amicale e grousse Merci ausgeschwat, dass si sech säit 15 Joer dofir asetzt fir dës Zeremonie, am Virfeld vum 1. Mee, bei dësem Gedenksteen ofzehalen.

                            

Visite du match de football FC Metz-FC Bordeaux

Le collège échevinal et la commission culturelle, des sports et des loisirs vous invitent au match de championnat de Ligue 1

F.C. METZ — FC GIRONDINS BORDEAUX

 

Qui aura lieu samedi, le 19 mai 2018 à 20.00 heures au Stade Saint Symphorien à Metz.

18.00 heures: Départ en autocar près de la mairie

19.00 heures: Arrivée à Metz

20.00 heures: Coup d’envoi

22.30 heures: Retour vers Schifflange

Le prix pour le ticket s’élève à:  10 €

En tant que partenaire du F.C. Metz, la commune de Schifflange dispose de 50 billets d’entrée. Si vous êtes intéressés à participer à ce match, nous vous prions de bien vouloir vous inscrire par mail à l’adresse suivante:  avec les coordonnées suivantes:

  • Nom et prénom
  • Nombre de participants (maximum 2!!!!)
  • Adresse
  • Numéro de téléphone

Le règlement du/des tickets se fera en bus.

ATTENTION: La date et l’heure de début du match peuvent varier jusqu’à quelques jours avant le match! Dans ce cas, la Commune de Schifflange préviendra les participants inscrits.

Télévie 2018

Den 20. Abrëll hat de Schäfferot an Zesummenaarbecht mat der lokaler Jugendkommissioun op en Gala Dinner zu Gonschte vun der Aktioun „Télévie 2018“ agelueden a konnt e grousse Succès vermellen. Schnell war dësen Owend ausverkaaf.

De Schëfflenger Kach, Guy Kohnen, deen schonn des Ëfteren  um Fernseh seng Kachkonscht bewisen huet, war fir de kulinaresche Genoss zoustänneg a konnt mat sengem Menü iwwerzeegen.

Eng 80 Leit hunn e flotten Owend zesumme verbruet an d’Membere vun der Jugendkommissioun, déi fir de Service zoustänneg waren, haten all Hänn voll ze dinn.

D’Gemeng Schëffleng stellt domat op e Neits hir Solidaritéit vis-à-vis vun de kriibskranke Leit ënner Beweis an ënnerstëtzt Kriibsfuerschung hei zu Lëtzebuerg.

D’Gemeng Schëffleng gëtt der Hoffnung eng Chance!

D’Gemeng Schëffleng wëll och vun dëser Geleeënheet profitéieren fir dem Marie-Anne Maroldt a senger ganzer Equipe aus dem Club Haus „Beim Kiosk“ Merci ze soen fir hir Ënnerstëtzung an Hëllef wärend dem ganzen Owend.

D’Gemeng Schëffleng bleift dem Télévie trei. Dat nächst Joer soll zu Schëffleng e „Centre de Promesse“ installéiert ginn an eng Hellewull vun Aktivitéiten oflafen, dat an Zesummenaarbecht mat den kommunalen Kommissiounen an de lokalen Veräiner.

                                        

Gratis Faire Kaffi

De Schäfferot, op Initiativ vum Fairtrade Grupp Schëffleng, invitéiert all Schëfflenger Bierger op e

Gratis Faire Kaffi

Wéini?:                            Samsdes, den 5. Mee 2018 vun 8.30 bis 10.30 Auer am Kader vun der Schëfflenger Braderie

Wou?:                             Op der Fräiheetsplaz virun der Gemeng

Waat gett gebueden?: Kenneléieren vun der Diversitéit vun de Produkter vu Fairtrade

Schmaache vu Produkter aus dem Fairen Handel

Informatiounsstänn vun: Young Caritas, Lily Nature, dem Weltbuttek, dem Schëfflenger Imker an Eis Epicerie

Verkaf vu Fairtrade-Produkter

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Presentatioun vum Projet an der Charta:

Partnerschaft  mat der Stadt Marcala am Honduras

an der Kaffi-Cooperative COMSA

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Le collège des bourgmestre et échevins, sur initiative du Groupe Fairtrade Schifflange, invite tous les habitants au

Petit déjeuner Fairtrade gratuit

 

Quand?:                  Samedi, le 5 mai 2018 de 8.30 – 10.30 heures

                                 dans le cadre de la braderie

Où?:                        Place de la Liberté devant l’Hôtel de Ville

Au Programme:    Faire connaissance du système Fairtrade

                                 Dégustation de produits issus du commerce équitable

                                 Stands d’informations de: Young Caritas, Lily Nature,  du « Weltbuttek  »,  du apiculteur de Schifflange et de « Eis Epicerie »

                                 Vente de produits Fairtrade

Häerzlech Wëllkomm zu Schëffleng

Den 16. Abrëll 2018 hat de Schäfferot op déi traditionell „Soirée de Bienvenue“ an d’Salle Grand-Duc Jean invitéiert.

All Schëfflenger Neibierger deen am Joer 2017 d’Gemeng Schëffleng als seng nei Heemecht erausgesicht hat, war op dësen Informatiounsowend invitéiert ginn.

                              

De Buergermeeschter Paul Weimerskirch mat den Memberen aus dem Schäffen- a Gemengerot huet d’Leit häerzlech begréisst an hinnen eng helle Wull vun wichtegen Informatiounen an Erklärungen iwwert eis Gemeng ginn.

Fir den Owend gemittlech auslafen ze loossen, huet de Buergermeeschter op e Patt invitéiert an d’Leit haten Méiglechkeet am Kontakt mat den Gemengeresponsabelen hir Froen ze stellen an eventuell Ureegungen ze ginn wat een nach an der Gemeng kéint verbesseren.

                 

Vereidigung von Frau Gertrude Thurpel-Adamy

Am 6. April 2018 legte Frau Gertrude Thurpel-Adamy vor Bürgermeister Paul Weimerskirch in Beisein  von den Schöffen Albert Kalmes und Carlo Lecuit,  sowie dem Gemeindesekretär Fabienne Diederich ihren Eid als Gemeindebeamtin ab.

Am 16. März 2018 erhielt Gertrude Thurpel durch den Gemeinderat ihre Ernennung als Beamtin in unserer Gemeinde und ist seit dem 1. April 2018 in der neugeschaffenen Rezeption der Schulkommission und des Personalbüros tätig.

Bürgermeister Paul Weimerskirch  beglückwünschte die neue Mitarbeiterin zu ihrer Nominierung und wünschte ihr viel Erfolg und Genugtuung an ihrer neuen Arbeitsstelle.

Vacance de poste

L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager

pour son Service des Travaux Neufs et des Infrastructures un fonctionnaire à plein temps et à durée indéterminée dans la carrière de

l’ingénieur diplômé (m/f)

Peuvent concourir les candidats ayant la nationalité d’un pays-membre de l’Union européenne âgés de 18 ans au moins au jour de la nomination provisoire qui sont détenteurs et d’un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeoise ou d’un certificat de fin d’études à l’étranger reconnu équivalent par le ministre de l’Education Nationale, et d’un diplôme d’ingénieur délivré par une université ou une école d’enseignement technique supérieur, après un cycle complet et unique sur place d’une durée de quatre années au moins. Le diplôme d’ingénieur doit être inscrit au registre prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d’enseignement supérieur.

Outre les conditions d’études, les candidats (m/f) doivent avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives (luxembourgeois, français, allemand) telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Les candidats à la fonction de l’Ingénieur sont dispensés de l’examen d’admissibilité.

Vos tâches:

 

  • Gestion de l’équipe du service régie ;
  • Planification et mise en œuvre de nouveaux projets en génie-civil et en bâtiment ;
  • Direction, suivi et gestion de projets communaux dans le domaine des travaux routiers, d’infrastructure ou de construction ;
  • Gestion de la maintenance et de la sécurité dans les bâtiments communaux

Votre profil:

 

  • Etre rigoureux, précis et autonome dans l’exécution de ses tâches ;
  • Prendre l’initiative et avoir le sens de la responsabilité ;
  • Savoir diriger ses propres projets, seul ou en équipe, sous la responsabilité d’un supérieur;

 

Pièces à joindre à la demande:

  • Un extrait de l’acte de naissance récent (à se procurer à l’administration communale de votre lieu de naissance);
  • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité;
  • Un extrait récent du casier judiciaire;
  • Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis;
  • Un curriculum vitae détaillé avec photo récente;

    Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Les demandes munies de toutes les pièces requises sont à adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Schifflange, B.P. 11, L-3801 SCHIFFLANGE

pour le 30 avril 2018 au plus tard.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Paul WEIMERSKIRCH, Bourgmestre

Albert KALMES, Marc SPAUTZ, Carlo LECUIT, Echevins.

Avis au public: fermeture du guichet de vente

Nous tenons à informer la clientèle des CFL que le guichet de vente est fermé depuis le 3 avril 2018.

Un pas de plus vers la suppression des passages à niveau

Lors du weekend de Pâques une phase importante des travaux menant à la suppression des passages à niveau a été atteinte. Avec la mise en place d’une construction en béton, pesant environ 1.400 t, une étape impressionnante permettant le futur passage souterrain a été franchie

                                
Même s’il y a eu quelques imprévus et que les travaux ont duré jusqu’au lendemain, le chantier est toujours dans les délais.

Plus d’informations suivront.