Monthly Archives: janvier 2018

Vacance de poste: Instructeur de natation

L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager

sous le statut de fonctionnaire à plein temps et à durée indéterminée un

 

Instructeur de Natation, carrière Artisan (m/f)

Groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières – Artisan

Descriptif sommaire de la tâche :

 • Horaire de travail suivant plan de travail, soirs et week-ends compris
 • Surveillance
 • cours de natation
 • cours de gymnastique et animations acquatiques
 • natation scolaire (non-nageurs)
 • entretien des installations techniques de la piscine

Peuvent concourir les candidats ayant la nationalité d’un pays-membre de l’Union européenne âgés de 17 ans au moins au jour de la nomination provisoire qui sont détenteurs d’un diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou d’un certificat d’aptitude technique et professionnel (CATP)) dans le métier de l’instructeur de natation, soit d’un certificat portant sur des études à l’étranger reconnu équivalent par le Ministère ayant dans ses attributions l’Education Nationale.

Outre les conditions d’études, pour être admis à l’examen d’admissibilité, les candidats (m/f) doivent avoir fait preuve d’une connaissance adéquate des trois langues administratives (luxembourgeois, français, allemand) telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.

Pièces à joindre à la demande:

 • Un extrait de l’acte de naissance récent (à se procurer à l’administration  communale de votre lieu de naissance);
 • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité;
 • Un extrait récent du casier judiciaire;
 • Copies des certificats et diplômes d’études et de formation requis;
 • Un curriculum vitae détaillé avec photo récente;
 • Le cas échéant, une copie du certificat de réussite à l’examen d’admissibilité pour la carrière de l’artisan métier de l’instructeur de natation.

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

Les demandes munies de toutes les pièces requises sont à adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Schifflange , B.P. 11, L-3801 SCHIFFLANGE

pour le 23 février 2018 au plus tard.

Le Collège des Bourgmestre et Echevins.

Paul WEIMERSKIRCH, Bourgmestre

Albert KALMES, Marc SPAUTZ et Carlo LECUIT, Echevins.

.

SIVEC: Vakanzenjob 2018

De SIVEC sicht fir während der Summervakanz jonk dynamesch Leit.

Falls du interesséiert bass an däin Täschegeld wëlls opbesseren muss du nëmmen folgend Demande auszefëllen an bis spéitstens den 28.02.2018 un de SIVEC zeréckschécken.

Demande etudiant

                                                               

Formatioun fir Animateur A ze gin!

Wëlls Du spéider als Animateur un eisen Aktivitéite fir Jugendlecher während de Schoulvakanzen deelhuelen an zesumme mat de Responsabelen Aktivitéiten organiséieren, duerchféieren an d’Participante begleeden? Da mell Dech un fir d’Formatioun Animateur A, organiséiert vun der Schëfflenger Gemeng an dem Schëfflenger Jugendhaus.

Datumer:

 • 2 Weekender mat Iwwernuechtung (och evtl. dobaussen!) – 24.-25. Februar / 24.-25. Mäerz 2018
 • 1 Teambuilding-Dag – 22. Abrëll
 • 2 Deeg Mini-Stage am Schëfflenger Jugendhaus – d’Datumer gi mat Dir zesumme festgeluecht

Schwéierpunkte vun der Formatioun sinn:

 • De Rôle vum Animateur
 • Entwécklung vu Kanner a Jugendlechen
 • Kommunikatioun
 • Sécherheet & Risiken
 • Handlungsméiglechkeeten a schwieregen Situatiounen
 • Ëmgang mat Konflikter
 • Éischt Hëllef
 • Gesond Ernährung
 • Aktivitéitsspezifeschen Imput

Umeldung:

Wanns Du:

 • 15 – 26  Joer al bass
 • ALL déi Datumer vun der Formatioun Zäit hues
 • Lëtzebuergesch verstoe kanns

da mell Dech bis den 11. Februar un an schéck folgend Doneeën un

Numm
Virnumm
Adress
Telefonsnummer
E-Mails-Adress
Numm a Virnumm vum Erzéihungsberechtegten

Präis:

55€ – no Denger Aschreiwung kréien Du, respektiv Déng Elteren, eng Rechnung geschéckt. Dës gëllt als offiziell Umeldung.

Mir freeën eis op Dech!

Schüler – innen   /   Studenten – innen gesicht!

De Service vun der Jugend a Chancëgläichheet vun der Schëfflenger Gemeng sicht Animateure fir hier Vakanzenaktivitéite fir d’Jugend am Summer 2018. D’Aktivitéite fannen iwwert de ganze Summer statt a bestinn aus Atelieren, Dagesausflich a Mini-Vakanzen iwwert e puer Deeg.

Wanns Du:

 •  21 – 26 Joer al bass
 •  Lëtzebuergesch schwätzen a verstoe kanns
 • a Bereet bass un der Formatioun ‚Animateur A‘ an der Schëfflenger Gemeng  deelzehuelen: 24.-25. Februar / 24.-25. Mäerz / 22. Abrëll   onbedéngt fräihalen!

Da schéck folgend Dokumenter:

 • CV (mat de jeeweilege Certificaten)
 • E Motivatiounsbréif (op Lëtzebuergesch, Däitsch oder Franséisch)
 • Eng Kopie vun Denger Schüler- / Studentekaart
 • Eng Kopie vun Denger Sozialversécherungkaart
 • Eng Oplëschtung vun Dengen Disponibilitéiten vu Juli bis September

Bis spéitstens de 11. Februar 2018:

Service fir Jugend a Chancëgläichheet

                              B.P. 11

                              L-3801 Schëffleng

Fir weider Informatiounen a Froen, kanns Du Dech gären am Service fir Jugend a Chancëgläichheet mellen:

Nickie Lippert – 275 182 60 – – Facebook.com/JugendScheffleng

 

 

Vacance de poste

L’Administration Communale de Schifflange se propose d’engager

pour son Service de la Jeunesse et à l’Egalité des Chances

1 salarié à tâche intellectuelle (m/f)

sous contrat à durée déterminée et à tâche pleine

 

en vue du remplacement d’un congé de maternité/congé parental

 

Peuvent concourir les candidats détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires, secondaires techniques ou d’un diplôme d’éducateur diplômé ou d’éducateur gradué.

Peuvent également concourir les candidats en possession d’un diplôme dans le domaine de la communication et événementiel.

Votre profil :

 • Être une personne ouverte, communicative et flexible qui sait travailleur en pleine autonomie;
 • Parfaite maîtrise des langues luxembourgeoise, française et allemande;
 • Bonnes capacités rédactionnelles et organisationnelles;
 • Maîtrise des outils bureautiques et aisance dans l’utilisation des nouvelles technologies de communication;

Une certaine expérience professionnelle dans le domaine de l’organisation et de la gestion d’évènements ou dans le domaine de la jeunesse constitue un critère de sélection.

Vos tâches:

 

 • Direction du service de la Jeunesse et à l’Egalité des chances sous la direction d’un supérieur;
 • Organisation d’événements culturels ou autres rentrant dans le domaine de la Jeunesse et de l’Egalité des chances ;
 • Collaboration avec la maison des jeunes, les commissions consultatives communales…;
 • Participation active aux projets communaux et régionaux ;

Pièces à joindre à la demande:

 • Un extrait de l’acte de naissance récent (à se procurer à l’administration communale de votre lieu de naissance);
 • Une copie de la carte d’identité nationale ou du passeport en cours de validité;
 • Un extrait récent du casier judiciaire;
 • Copies des certificats et diplômes d’études et de formation;
 • Un curriculum vitae détaillé avec photo récente;
 • Le cas échéant, un descriptif de vos tâches ou missions constituant un critère de sélection pour le poste brigué.

  Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération.

  Les demandes munies de toutes les pièces requises sont à adresser au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Schifflange , B.P. 11, L-3801 SCHIFFLANGE

  pour le 15 février 2018 au plus tard.

  Le Collège des Bourgmestre et Echevins.

  Paul WEIMERSKIRCH, Bourgmestre

  Albert KALMES, Marc SPAUTZ et Carlo LECUIT, Echevins.

Ovatioun vum neie Gemengerot

Den 18. Januar 2018 hat den “Syndicat d’Initiative” vu Schëffleng op eng kleng Feier invitéiert fir den neigewielten Gemengerot ze éieren. Des sympathesch Initiative vum Syndikat huet mëttlerweil schonn Traditioun hei zu Schëffleng.

D’Presidentin vum SI, Juliette Caputo-Johanns, war houfreg vill Veräinsvertrieder an Éieregäscht begréissen ze kennen. An hirer Ried huet si allen Kandidaten déi sech de Wahlen vum 8. Oktober 2017 gestallt hunn an di grouss Erausfuerderung am Interessi vu Schëffleng an all senge Bierger a Biergerinnen ze schaffen ugeholl hunn, hire gréissten Respekt ausgesprach. Och wann et bei deem engen oder aneren net direkt duergaangen ass fir Member vum Gemengerot ze ginn, huet d’Presidentin si opgefuerdert hir Zieler an Visiounen fir eis Gemeng net aus den Aen ze verléieren a weider ze maachen.

                        

Éier d’Presidentin zur Éierung vun deenen eenzelen Gemengerotsmemberen iwwer gaangen ass, huet si awer och un déi zwee Conseillj’een Guy Fehr a Jean-Paul Braquet erënnert, déi eis während hirer Amtszäit fir ëmmer verlooss hunn. Och hinnen gehéiert e grousse MERCI fir alles wat si geleescht hunn.

Dräi Conseilljeen hunn sech bei dëse Wahlen net méi dem Vote vum Bierger gestallt. D’Sylvie Weirich-Zwick an den Norbert Carl. Och hinnen ass Merci gesot ginn fir hir vill a gutt Aarbecht. E besonneschen a mat déifsten Respekt verbonnenen Merci ass awer un den mëttlerweil Éierebuergermeeschter, Roland Schreiner, gericht ginn. Während 30 Joer war hien Member vum Gemengerot dovunner déi lescht 15 Joer Buergermeeschter. Eng Missioun déi hien mat Leif a Séil erfëllt huet. Hien hat ëmmer en oppent Ouer fir jiddereen a war Dag an Nuet fir seng Heemechtsstad am Déngscht.

Duerno sin dann die 15 Neigewielten geiert ginn an d’Juliette Caputo-Johanns, huet hinnen all eng glécklech Hand bei der Ausübung vun hirem Amt gewënscht a virun allem op eng fair an konstruktiv Zesummenaarbecht am Interessi vun eiser Gemeng appelléiert.

Éier de Buergermeeschter Paul Weimerskirch e puer Wuert un all di Uwiesend geriicht huet, war et traditiounsgemeis um jéngst gewielten Conseiller, Sven Kill, fir dem “Syndicat d’Initiative” Merci ze soen fir déi flott Feier.

                                    

Vidéo vun der Ovatioun

„Kuck&Klick“ – Kinder und der Straßenverkehr

Der Verkehr auf unseren Straßen nimmt ständig zu, daher ist es wichtig den Kindern zu erklären, wie sie sich im Straßenverkehr verhalten sollen. Das „Kuck & Klick“-Programm soll den Kindern dabei helfen. Hier lernen sie, wie sie sich in bestimmten Situationen im Straßenverkehr verhalten sollen. In Schifflingen wurde das „Kuck & Klick“-Programm am 8. Januar 2018 den Kindern vorgestellt.

Im „Hall Polyvalent“ stellten die Lehrkräfte zusammen mit den Schulkindern bestimmte Situationen des Straßenverkehrs nach. Dabei setzen sie sich mit brenzligen Situationen, aus der Sicht eines Fußgängers, aber auch aus Sicht eines Autoinsassen, auseinander.

Das „Kuck & Klick“-Programm wurde in Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde Schifflingen und dem „Centre de Formation pour Conducteurs“ organisiert. Das Programm richtet sich vor allem an Schulkinder des Zyklus 2.1., im Alter zwischen sechs und sieben Jahren.

                                           

                  

Réaménagement de la rue A. Kayser

Chers habitants,

Par la présente, nous tenons à vous informer que dans le contexte du chantier de la suppression des passages à niveaux, l’entreprise CLE procédera prochainement à des travaux dans la rue A. Kayser située à l’arrière de l’Hôtel de Ville. Dans un premier temps, il sera procédé à la pose d’une nouvelle canalisation pour l’évacuation des eaux, pour enchaîner à la suite avec les travaux de renouvellement de réseaux souterrains (approvisionnement en eau potable, conduite de gaz, POST, Eltrona). En parallèle, la construction d’un mur de soutènement à l’arrière du quai côté rue A. Kayser sera réalisée. Finalement, après le barrage ferroviaire pendant les vacances de Pâques en 2018 lors duquel le nouvel ouvrage routier sera mis en place en-dessous des voies ferrées et le renouvellement du quai côté rue A. Kayser, il sera procédé au réaménagement du revêtement de surface.

Ainsi, pour des raisons d’organisation de chantier, l’accès aux garages des maisons dans la rue A. Kayser ne sera temporairement pas possible pendant la durée de certains travaux. Le stationnement sera organisé en fonction de l’avancement du chantier.

Pour tout renseignement supplémentaire, vous pourrez vous adresser au Service des Travaux Neuf et des Infrastructures de l’Administration communale de Schifflange (Tél.: 54 50 61-418).

Dans l’espoir de pouvoir compter sur votre compréhension pour les désagréments éventuels occasionnés, nous vous prions d’agréer, chers habitants, l’expression de nos sentiments distingués.

Le collège échevinal

Paul Weimerskirch, bourgmestre

Albert Kalmes, échevin

Marc Spautz, échevin

Carlo Lecuit, échevin