Monthly Archives: juin 2018

Travaux de canalisations dans la rue du Canal

Chers habitants,

Par la présente, nous tenons à vous informer que dans le contexte du chantier de la suppression des passages à niveaux, l’entreprise Sopinor (sous-traitant de l’entreprise CLE) procédera prochainement à des travaux de canalisations dans la rue du Canal à la hauteur du pont ferroviaire, et ce à partir du lundi 18 juin 2018 (à partir de 09h00) jusqu’au mercredi 20 juin 2018 (jusqu’à 16h00).

Une déviation sera mise en place pour la circulation.

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à appeler notre service des travaux neufs et des infrastructures (M. Skrijelj Tél. : 54 50 61-409).

Merci pour votre compréhension.

20 Joer «Spaghettiaktioun »

20 Joer « Spaghettiaktioun » –  20 Joer eng « Bonne action » esou kann een d’Idee vum Schëfflenger Léierpersonal iwwerschreiwen.

De 5. Juni 2018 war et nees esouwäit an d’Léierpersonal hat op déi traditionell « Spaghettiaktioun » geruff. An eisen dräi Schoule konnt all Kand fir de klenge Betrag vu 5€ esouvill Spaghettie’n iesse wie et gepackt huet a vu Joer zu Joer gëtt de Succès mäi grouss.

Den Erléis vun dësem Dag gëtt all Joer un zwou karitativ Associatiounen gespent.  Dëst Joer ginn d’Suen un „Bonnievale Projects asbl“  (www.bonnievale.org) an un „Narin Projet Smile“ (www.association-narin.com) gespent.

Well d’Spaghettiaktioun dëst Joer schonn hiren «20 Gebuertsdag » feiert, verduebelt d’Gemeng wie gewinnt den Erléis net mä verdräifacht esouguer  des Zomme an ënnersträicht esou hir Solidaritéit.

                       

Nuit du Sport 2018

Am 2. Juni wurde in Schifflingen getanzt, geturnt, geklettert und gespielt und das bei der zehnten Ausgabe der Nuit du Sport. 293 Sportbegeisterte nahmen an der diesjährigen Nuit du Sport in Schifflingen teil. Das Programm war breit gefächert. Neben mehreren Wanderungen, darunter auch eine “Muppewanderung” konnten die Besucher an Schwimmkursen, in der Lydie Schmit Schule sowie zahlreichen anderen sportlichen Aktivitäten, im “Hall Polyvalent” und im Jugendhaus teilnehmen.

Vor dem “Hall Polyvalent” konnten die Teilnehmer und Besucher unter anderem erfrischende Getränk sowie diverse Snacks, bei den sommerlichen Temperaturen, genießen. Bis in die späten Abendstunden tummelten sich die Jugendlichen im und vor dem “Hall Polyvalent” und powerten sich bei den unterschiedlichen Sportaktivitäten voll aus.

Bei der offiziellen Eröffnung, die gegen 19 Uhr in der Halle stattfand, bedankte sich Bürgermeister Paul Weimerskirch bei den Mitglieder der Jugendkommission, der Kommission für Kultur, Sport und Freizeit, für ihre Tatkräftige Unterstützung und Organisation, sowie bei den lokalen Vereinen, die sich an dem Event beteiligten.

           

        

Weitere Fotos der “Nuit du Sports”

Solarbetriebenes Bewässerungssystem

Im Rahmen der Nuit du Sport wurde unter anderem das solar-Projekt des Jugendhauses Schifflingen vorgestellt. Die Jugendlichen haben in wochenlanger Arbeit eine solar-betriebene Bewässerungsanlage gebaut, um die Hochbeete vor dem Gemeindeplatz umweltfreundlich zu bewässern. Den ganzen Prozess und die Beweggründe für das Erstellen einer solchen Bewässerungsanlage erläuterten die beteiligten Akteure in einem rund 20 minütigen Video. Dieses Video wurde am Tag der Nuit du Sport auf dem großen Bildschirm auf dem Gemeindeplatz zur offiziellen Einweihung der Bewässerungsanlage gezeigt. Das Projekt wurde mit der Unterstützung der Gemeinde, dem Jugendhaus Schifflingen, Greenpeace Luxemburg und der Amcis realisiert.

                   

      

Arrivée vum Skoda Tour de Luxembourg

Den 1. Juni ass déi zweet Etapp vum “Skoda Tour de Luxembourg” deen vun Rouspert op Schëffleng véiert.

Den Depart ass fir 13.00 Auer virgesinn éier no schwéieren 170,1 km d’Coureuren géint 16.42 Auer uewen beim CA-Terrain nees ukommen.

Mär wäre frou wann vill Supporteren sech am Kierfechwee géifen afanne fir d’Cyclisten op hiren leschten Meteren ze encouragéieren an unzefeieren.

Mär hoffen op eng flott Etapp an e spannenden Finish.

Am Anhang fann dir de Verlaf vun der kompletter Etappe mat all den Detailer.

Etape_2_Passage

Wärend dem ganzen Dag wäert et demno och zu verschidden Verkéiersaschränkungen kommen, dofir biede mär Iech folgend Verkéiersreglement ze befollegen. Fir weider Froen steet d’Mme Nicky Kayser Iech gären zur Verfügung (54 50 61-407)

MERCI fir d’Verständnis

Skoda Tour de Luxembourg règlement circulation 2018

Weider Fotoen vun der Arrivée fannt Dir hei.

Coupe scolaire 2018

Den 31. Mee 2018 huet d’„Coupe scolaire 2018“ an de Stroosse vu Schëffleng stattfonnt. Ab 8.00 Auer waren d’Schüler aus dem Zyklus 4 mat hire Vëloen ënnerwee an hu an der Praxis probéiert d’Verkéiersreegelen unzewennen, déi si a enger ganzer Partie theoretesche Stonnen an der Schoul ge­léiert hunn. Mat grousser Freed  an voller Konzentratioun, hunn déi 190 Kanner de Parcours ganz gutt gemeeschtert.  28 Streckeposte waren um Parcours verdeelt an hu Punkte verdeelt. De Buergermeeschter Paul Weimerskirch an d’Schäffe Albert Kalmes, Marc Spautz a Carlo Lecuit hunn allen Acteuren, déi un der Organisatioun vun dëser “Coupe scolaire” bedeelegt waren, e grousse Merci gesot, well ouni si wär e reiwungslosen Oflaf nëmmen schwiereg, wann net ze soen guer net méiglech gewiescht. D’Finale vun der „Coupe scolaire“ ass dëst Joer den 8. Juli 2018 zu Bartreng.