Nuit du Sport: Schweessbännercher / Bandeaux

LU

Kommt nach de ganze Mount Juni an den Accueil vun der Gemeng laanscht an huelt Iech Äert gratis Schweessbändche mat fir bei der digitaler Aktioun vun der Nuit du Sport zu Schëffleng matzemaachen!

Méi Info zu der Aktioun

 

FR

Durant le mois de juin, passez à l’accueil de l’Hôtel de Ville pour récupérer un bandeau gratuit et participez à l’action digitale de la Nuit du Sport à Schifflange.

Plus d’info sur l’action