Trëppeltour ‘Vullestëmmen zu Schëffleng’ / Promenade matinale ‘Les chants d’oiseaux à Schifflange’