Schëfflenger Fest

Nationalfeierdag zu Schëffleng!

D’Schëfflenger Fest ass dëst Joer den 22. an 23. Juni wéi gewinnt op der Fräiheetsplaz virum Gemengenhaus.

Méi Detailer kommen no…