Nopeschfest

Endlech kann nees gefeiert gin!
D’Gemeng Schëffleng participéiert dest Joer nees um groussen
NOPESCHFEST.
Wann dir interesséiert sidd är Noperen op e flott Fest ze invitéieren a wann dir
– Affichen
– «Invitatiounskaarten»
Dëst Material steht Iech  ab dem 05.05.2022 gratis zur Verfügung.
Och wann Dir Bänken, Dëscher oder Dreckskëschten braucht, kritt Dir dest gären vun der Gemeng zur Verfügung gestallt.
Zeckt net a mellt Iech dofir op der Gemeng am « Accueil » (✆ 54 50 61-101).
Mär wënschen iech elo schon vill Spaass an e flott Fest.

Enfin, nous pouvons fêter à nouveau la fête des voisins et notre commune y participe!
Si vous voulez inviter vos voisins pour fêter ensemble la “Fête des voisins”, la commune met gratuitement à votre disposition:
– des affiches
– des “cartes d’invitations”
Ce matériel est disponible à partir du 05.05.2022
Même si vous avez besoins des tables, des bancs ou des poubelles – n’hésitze pas et demandez ce matériel auprès de notre “Accueil”  à l’Hôtel de Ville (✆ 54 50 61-101)
Nous vous souhaitons déjà aujourd’hui une excellente fête des voisins.