Neiwieler Pizza Party

Du hues 18-22 Joer? Dann däerfs du dëst Joer fir d’éichte Kéier wiele goen!

Wéi geet dat?
Wat muss ech maachen?

Fir all déi Froen ze beäntweren, luede mir dech an, den 18. Mäerz vun 11 – 13 Auer op d’Fräiheetsplatz zu Schëffleng ze kommen.

Hei kriss du och däi gratis Certificat d’électeur a gratis Pizza!

Meet & Greet mam Schäffen- a Gemengerot

Musek by DJ Almighty A

Foodtruck mat Pizza