ANNULÉIERT: Esch2022 / Die Maschine steht still – Extra Virstellung fir Schëfflenger Bierger

OPGEPASST: Dës Schëfflenger Virstellung huet leider misste covidbegéngt ofgesot ginn. Déi Leit, déi awer schonn hier Plaze reservéiert hunn, si kontaktéiert gi vum Théâtre national de Luxembourg (TNL) fir un enger anerer Virstellung vun “Die Maschine steht still” deelzehuelen.

Méi Informatiounen zu dësem Projet am Kader vum Kulturjoer Esch2022 fannt Dir hei.