Bicherbus

De Bicherbus kënnt op d‘Fräiheetsplaz virun der Gemeng

Vun 11.10 bis 11.50 Auer kënnt Dir Iech Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch Bicher ausléinen.

Dëse Service ass gratis.

Hei weider Datumer vum Bicherbus:

 • 13.01.2023
 • 03.02.2023
 • 03.03.2023
 • 24.03.2023
 • 28.04.2023
 • 19.05.2023
 • 16.06.2023
 • 07.07.2023
 • 28.07.2023
 • 29.09.2023
 • 20.10.2023
 • 17.11.2023
 • 08.12.2023
 • 12.01.2024
 • 02.02.2024