Autres événements

La Commune de Schifflange soutient également 8 autres projets, tous validés par Esch2022.

Ici, nous partageons avec vous toutes les dernières informations sur les différents événements.

Autres événements Autres événements

1001 Tonnen

LU : « Littering » – ee Problem mat deem mer all ze kämpfen hunn. Déi professionell Fotografin, Jessica Theis,
huet sech mat dësem Thema ausernee gesat a Biller festgehalen, déi weise wéi skrupellos d’Mënschen hir Natur verknaschten.

FR : Le « littering » est un défi auquel nous sommes tous confrontés. La photographe professionnelle Jessica Theis s’est penchée sur ce sujet et a capturé des images qui montrent à quel point les gens polluent l’environnement sans scrupules.

Plus d’informations sur www.1001tonnen.lu

Miroir, miroir

LU : Näischt ass méi einfach wéi ee “Selfie”. Dat huet sech och d’Fotografin Jessica Theis geduet an d’Leit opgeruff sech an enger Fotobox oder Telefonskabin selwer ze fotograféieren an dëst an de soziale Medien ze sharen.

FR : Il n’y a rien de plus facile que de prendre un selfie. C’est ce que pensait également la photographe Jessica Theis, qui a fait appel au public pour se prendre en photo dans une boîte à photos ou une cabine téléphonique et de les partager sur les réseaux sociaux. Pour en savoir plus, cliquez ici :

Die Maschine steht still

LU : En aussergewéinlecht Theaterstéck organiséiert an Zesummenaarbecht mam TNL a Schüler aus dem Escher Jongelycée. Dës Opféierung baséiert um Roman “Die Maschine steht still” (1909) vum E.M. Forster an ass haut grad esou aktuell wéi deemools.

FR : Une pièce de théâtre extraordinaire, organisée en collaboration avec le TNL et les élèves du Lycée des garçons d’Esch-sur-Alzette qui est basée sur le roman « Die Maschine steht still » (1909) de E.M. Forster. Elle reste aussi pertinente aujourd’hui qu’elle l’était à l’époque.

Making-Of zu « Die Maschine steht still », erstellt von den SchülerInnen der Klasse 4.4. des « Lycée de Garçons Esch »

 

FerroForum

LU : Eise Patrimoine vun der Stolindustrie soll erhale bleiwen. Där Meenung sinn och déi Verantwortlech vum FerroForum a setzen sech dofir an fir d’Industriekultur an d’Handwierk am Zesummenhang mam Stol an Eisen ze promouvéieren. Op dësem Wee sollen och d’Gewunnechten, de Savoir-faire an déi wëssenschaftlech Innovatioun vun deemools engem breede Public accessibel gemaach ginn. Fir d‘Gemeng Schëffleng mat hirem Passé an der Sidérurgie war et keng Fro, ob si dëse Projet géif ënnerstëtzen.

FR : Le patrimoine de notre industrie sidérurgique doit être préservé. C’est un point de vue que partagent les dirigeants de FerroForum, qui s’engagent donc à promouvoir la culture industrielle et l’artisanat en rapport avec l’acier et le fer. De cette façon, les habitudes, le savoir-faire et les innovations scientifiques du passé seront également rendus accessibles au grand public. Pour la municipalité de Schifflange, dont l’histoire est liée à l’industrie sidérurgique, le choix de soutenir ce projet coulait de source.

www.ferroforum.lu/

7sóis luso med Esch Orkestra

LU : Dësen Orchester besteet aus 6 aussergewéinleche Museker,
déi vum Cap-Vert, aus Spuenien, Italien, dem Maroc, Portugal a Lëtzebuerg kommen a sech virdrun net kannt hunn. Si schwätzen net déi selwecht Sproochen, mee verstännegen sech iwwert de Wee vun der Musek.
No enger Woch Zesummeliewen an enger Kënschtlerresidenz steet d’Programmatioun vun den 11 Concerten. Si trieden zesummen op mat der Beetebuerger Chorale “Sängerfreed”. Kommt a loosst iech vum Resultat iwwerraschen.

FR : Cet orchestre est composé de 6 musiciens extraordinaires qui viennent du Cap-Vert, d’Espagne, d’Italie, du Maroc, du Portugal et du Luxembourg et qui ne se connaissaient pas auparavant. Ils ne parlent pas la même langue, mais communiquent entre eux à travers la musique.

Après une semaine de vie commune dans une résidence d’artistes, la programmation des 11 concerts qu’ils donneront ensemble dans le cadre de la Capitale européenne de la culture est prête. Venez à Schifflange et laissez-vous surprendre du résultat le 6 juillet 2022 à partir de 20h au kiosque de la place Grande-Duchesse Charlotte.

www.7sois.eu

Minett on Tour

LU : Am Sënn vun engem nohaltegen, intergenerationellen an internationale Kulturprojet huet d’Harmonie Municipale vun der Stad Déifferdeng de Projet “Minett on Tour” an d‘Liewe geruff. Den 18. Juni ass et sou wäit an no 10 klenge Concerte vu jeweils 10 Minutte wäert dann am Kader vun enger grousser Finall mat 2022 Museker zu Déifferdeng en neie lëtzebuerger Rekord opgestallt ginn. Et geet lass um 9:30 Auer beim Kiosk mat der Harmonie Municipale Schëffleng.

FR : Dans l’esprit d’un projet durable de culture intergénérationnelle et internationale, l’Harmonie Municipale de Differdange a lancé le projet « Minett on Tour ». Après 10 courts concerts de 10 minutes chacun, un nouveau record luxembourgeois sera établi le 18 juin lors d’une grande finale avec 2022 musiciens à Differdange.

https://hmdifferdange.lu/minettontour/

Hidden Sessions – 22.07.2022

LU : Dëse Projet invitéiert eng limitéiert Unzuel u Leit op eng bis elo nach geheim Plaz a bitt eng magesch Atmosphär mat musikaleschen an artistesche Live-Performancen. Dës Zesummenaarbecht mam Schëfflenger Jugendhaus, dem Fotoclub a mat de Schëfflenger Schmelzaarbechter erméiglecht eng inklusiv an immersiv Participatioun vun alle Visiteuren. Hidden Sessions verbënnt d’Geschicht mat der Kultur op eng kreativ an interaktiv Aart a Weis a versprécht en onvergiesslecht Erliefnis ze ginn.

FR : Le projet invite un nombre limité de personnes à participer, dans un lieu encore secret et dans une atmosphère magique, à des performances musicales et artistiques. La collaboration du club des jeunes de Schifflange, du club photo et des fonderies de Schifflange permet une expérience inclusive et immersive pour tous les visiteurs. « Hidden Sessions » combine l’histoire et la culture d’une manière créative et interactive et promet une expérience inoubliable.

Plus d’informations: hidden-sessions.lu

 

Les Ensembles 2.2

LU : Les Ensembles 2.2 mëschen d’Vergaangenheet mat der Zukunft an d’Natur mat Science-Fiction. Mat Hëllef vun enger neier App kënnen d’Leit eist Naturreservat op eng vollkommen nei Aart a Weis entdecken.

FR : Les Ensembles 2.2 mélangent le passé avec le futur et la nature avec la science-fiction. Grâce à une nouvelle application, les visiteurs peuvent découvrir notre réserve naturelle d’une manière totalement nouvelle.

Wou? / Où ? Dans la réserve naturelle de Brucherbierg-Lalléngerbierg.

Dauer / Durée : 60 à 90 minutes

Start / Départ : Parking du stade Jean Jacoby

Alter / Âge : Toute personne âgée de plus de 10 ans

Wéini? / Quand ? Début de l’été 2022

Plus d’informations: le2p2.com