08.07.2024

Schifflange goes EM

FR

Samedi, 6 juillet 2024 – La Commission des jeunes a invité à sa 1ère édition du café des jeunes sous le thème de « Schifflange goes EM » à la Buvette Drëtt Halbzeit.

Cet événement a rassemblé plusieurs générations, allant des plus jeunes aux moins jeunes, et leur a permis de regarder ensemble les matchs de foot de l’UEFA EURO 2024, jouer à la FIFA ou encore échanger leurs stickers Topps.

 

LU

Samschdeg, 6. Juli 2024 – D’Jugendkommissioun huet ënnert dem Motto « Schifflange goes EM » op hir 1. Editioun vum Jugendcafé invitéiert an der Buvette Drëtt Halbzeit.

Dëst Evenement huet direkt e puer Generatioune vu jonk bis manner jonk zesumme bruecht an huet hinnen erlaabt  d’Fussballsmatcher vun der UEFA EURO 2024 zesummen ze kucken, FIFA ze spillen oder souguer hir Topps Stickeren auszetauschen.