13.11.2023

Visite des chantiers à Schifflange

FR

Samedi dernier le conseil communal a effectué une visite de chantier sur les sites de l’école Lydie Schmit, de la maison A Kassen, de la maison Mettler, ainsi que du parking souterrain au centre de Schifflange. Au cours de la visite sur ces chantiers de grande envergure les membres du conseil ont pu profiter de s’informer auprès de Monsieur Pascal Reuland, Chef de service du Service des travaux neufs et des infrastructures.

LU

De Gemengerot huet e Samschden de Mueren eng Visitt vun den aktuelle Chantieren an der Gemeng gemaach. Um Programm stoungen e Besuch vun der Lydie Schmit Schoul, dem Haus A Kassen, dem Haus Mettler an dem ënnerierdesche Parking am Zentrum vu Schëffleng. Beim Besuch op deene grousse Chantiere konnten d’Gemengeconseilleren Informatioune vum Här Pascal Reuland, Chef de service vum Service des travaux neufs et des infrastructures kréien an all hir Froe stellen.