09.11.2023

Soirée des lauréats 2023

FR

Les meilleurs de Schifflange

Le 8 novembre, les lauréats sportifs et culturels ont été honorés au Hall Polyvalent à Schifflange. Une soirée variée avec de la bonne musique, des spectacles magiques de l’assocation LëtzPole’n’Dance et une animation exceptionnelle. Un événement auquel tous les habitants de Schifflange ont été cordialement invités pour célébrer, ensemble avec la Commune de Schifflange et la Commission de la culture et la Commission des sports et des loisirs les exploits d’en tout 114 sportifs et culturels.

Plus de photos seront bientôt disponibles dans notre galerie photo.

 

LU

Déi Bescht vum Beschte vu Schëffleng

De 8. November goufen am Hall Polyvalent déi sportlech a kulturell Laureaten geéiert. En ofwiesslungsräichen Owend mat richteg gudder Musek fir jonk a manner jonk, spektakulären Danz Opféierungen vun LëtzPole’n’Dance a flotter Animatioun op deen all Schëfflenger häerzlech invitéiert war fir zesumme mat der Gemeng Schëffleng an der Kultur- awer och der neier Sport- a Fräizäitkommissioun eng 114 lokal Lauréaten ze zelebréieren. Déi sportlech a kulturell Reussitte waren awer net deen eenzege Grond ze feieren.

Méi Fotoe wäerten geschwënn an eiser Fotosgalerie disponibel sinn.