18.10.2023

De Schoulbuet 2023/24 ass do!

An der Rubrik vun eise Publikatiounen (publications diverses) fannt Dir elo och de Schoulbuet, deen all d’Eltere vun de Schëfflenger Schoulkanner ausgedeelt kruten.

Hei fannt Dir eng Hellewull u wichtegen an intressanten Infoen, déi d’Schoulwiesen an der Gemeng betrëfft.

Wann Dir Renseignementer iwwert den Inhalt braucht, mellt Iech roueg beim Schoulservice /Service scolaire.

Vill Spaass beim Liesen!