LGBTQ+ Freedom Zone

LU
Mat Bedaueren hu mir festgestallt dat 3 LGBTQ+ Freedom Zone Schëlder am Agang vu Schëffleng verschwonne sinn.
Och ouni dës Schëlder bleift Schëffleng eng solidaresch Gemeng, déi Diversitéit an Inclusioun ënnerstëtzt a sech fir ee faarwegt a friddlecht Zesummeliewe asetzt.

FR
Nous regrettons que 3 panneaux de la LGBTQ+ Freedom Zone aient disparu à l’entrée de Schifflange.
Même sans ces panneaux, Schifflange reste une commune solidaire qui soutient la diversité et l’inclusion et qui s’engage pour une société libre, intégrative et harmonieuse.