Concert – Veda Bartringer Quartet

LU

De Schäfferot huet de 25. Februar 2023 op de Concert vu Veda Bartringer Quartet an d’Gemeng invitéiert. D’Veda huet d’Visiteure mat op eng Rees a säi musikaleschen Universum geholl, deen op moderne Jazz mat Aflëss aus der klassescher Musek, Fusion-Jazz an indescher Musek baséiert.

De Concert war gratis an all Don ass der Asbl Schëffleng Hëlleft zu gutt komm.

E grousse Merci un de Veda Bartringer Quartet fir dëse flotten Owend, deen am Virfeld vum Weltfraendag den 8. Mäerz stattfonnt huet.

 

FR

Le Collège échevinal a eu le plaisir d’inviter au concert du «Veda Bartringer Quartet » le 25 février 2023 à l’Hôtel de Ville. Veda a transporté les spectateurs dans son univers sonore basés sur le jazz moderne avec des touches de musique classique, jazz fusion et musique indienne.

Les recettes de la soirée a été versée intégralement au profit de l’association « Schëffleng Hëlleft ».

Un grand merci à Veda Bartringer Quartet pour cette performance ensorcelante.