Den neien Newsmag ass do!

Dir fannt d’Februar-Editioun N°271 vun eisem Newsmag an de Publikatiounen.

Nei dëst Joer ass, datt mir d’Rapporte vun de Gemengerotssëtzunge just nach an digitaler Form publizéieren.

Vill Spaass beim Liesen!

 

 

Erratum zu de Sauna Horairen S.24: