Obligatoreschen Dampmelder / détecteur de fumée obligatoire

/ LU /

Den Dampmelder gëtt am Januar 2023 an alle Wunnengen obligatoresch. All d’Informatiounen op www.Rauchmelder.lu

/ FR /

Le détecteur de fumée sera obligatoire dès janvier 2023 dans tous les logements. Plus d’informations dur www.Rauchmelder.lu

 

Flyer