Flott Bicher fir Grouss a Kleng / Livres à acheter

LU
Dir sicht no engem flotte Kaddo? Ee Buch ass ëmmer eng gutt Iddi!

D’Gemeng Schëffleng verkeeft dës Lëtzebuerger Bicher fir de gudden Zweck!
Wann dir Iech fir al Schëfflenger Soen, spannend sportlech Erfolleger oder Krichsgeschichten interesséiert, da kommt an den Accueil vun der Gemeng.
D’Bicher ginn zu verschiddene Präiser verkaf an d’Sue ginn integral un d’Asbl Schëffleng Hëlleft gespent. Aus organisatoresche Grënn kënne mir leider just Boergeld unhuelen.

 

FR
A la recherche d’un beau cadeau ? Un livre est toujours une bonne idée !

La Commune de Schifflange vend des livres luxembourgeois pour la bonne cause !
Si les vieilles légendes, les exploits sportifs ou des histoire de guerre vous intéressent, rendez-vous à la réception de l’Hôtel de Ville pour récupérer votre livre.

Les livres seront vendus au prix divers et l’argent sera intégralement reversé à l’asbl Schëffleng Hëlleft. Malheureusement, pour des raisons d’organisation, nous ne pouvons accepter que les espèces.

 

D’So vum Marxeweier (Hardcover LU)
nei verzielt vum Betsy Dentzer
mat Biller vum Pit Wagner
25€

Gilles Muller
Das Spiel des Lebens
David Thinnes
25€

Gilles Muller
Gloire et douleurs
Christoph Nadin
25€

Im Griff des Nationalsozialismus
Jérôme Courtoy + Elisabeth Hoffmann
10€