Bicherdeeg – Semaine du Livre

Un all eis jonk Bicherwierm:

vum 14. bis den 18. November 2022 fannt dir an der Salle Grand-Duc Jean an der Gemeng nees déi neitste Bicher a Geschichten:

Méindes 8.30 – 11.30 a 14.00 – 16.30

Dënschdes 8.30 – 11.30 a 14.00 – 18.00

Mëttwochs 8.30 – 11.30 a 14.00 – 18.00

Donneschdes 8.30 – 11.30 a 14.00 – 18.00

Freides 8.30 – 11.30 a 14.00 – 17.00