Porte ouverte vun der Gemeng Schëffleng

LU
Am Kader vun de Gemengewalen 2023 start dësen Hierscht déi national Campagne „Egalitéit liewen!“, de Schlëssel fir eng modern Gemeng. D’Zil ass méi Participatioun vu Fraen an der Gemengepolitik, fir e besseren Equiliber tëscht Fraen a Männer aus allen Alterskategorien an den zukünftege Gemengeréit.

Fir méi Biergerinnen a Bierger ze begeeschteren hir Kandidatur ze stellen, wëll d’Gemeng Schëffleng hinnen en Abléck an d’Banneliewe vun eiser Gemeng bidden, an dobäi de politeschen Alldag souwéi och déi verschidden Entscheedungsprozesser méi no bréngen.

D’Porte ouverte wäert a Presenz vum Ministere fir Gläichstellung tëschent Fraen a Männer  stattfannen.

 

FR
Dans le cadre des élections communales de 2023, la campagne “Vivons l’égalité!”, la clé pour une commune moderne, débutera cet automne.

Son but est d’augmenter la participation des femmes dans la politique communale, pour un meilleur équilibre entre femmes et hommes de tout âge au sein des futurs conseils communaux.

Pour arriver à inciter plus de citoyennes et de citoyens à poser leur candidature, la Commune de Schifflange leur permet d’avoir une vue sur le fonctionnement intérieur de l’ administration municipale, pour découvrir de cette manière le quotidien politique ainsi que les différentes procédures de décision.

La porte ouverte aura lieu en présence du ministère de l’égalité entre les femmes et les hommes.