21.10.2022

Invitatioun op e festlechen Hierschtconcert 2022

LU

De Schäfferot invitéiert Iech vun Häerzen op e

« Festlechen Hierschtconcert »

mam Orchester « Estro Armonico » a mat der jonker Schëfflenger Violonistin Alexia Ouyang

Sonndes, de 6. November 2022 um 17:00 Auer am Centre Sportif

Gespillt gi Wierker vum Johann Strauss

Den Entrée ass 10.- Euro

Den Erléis geet integral u « Schëffleng Hëlleft »

 

 

FR

Le Collège échevinal a le plaisir de vous inviter cordialement au

« Festlechen Hierschtconcert »

de l’orchestre « Estro Armonico » avec la jeune violoniste schifflangeoise Alexia Ouyang

le 6 novembre 2022 à 17.00 heures au Centre Sportif

avec des oeuvres de Johann Strauss

L’entrée de 10.- euros sera intégralement versée au profit de l’Association « Schëffleng Hëlleft »