D’Spillplaz gëtt verréckelt

LU_An der Woch vum 22. August 2022 ginn d’Aarbechte fir dat neit ënnerierdescht Parkhaus lass. An dësem Kontext wäert dann och d’Spillplaz an der Liberatiounsstrooss/Kierchestrooss ofgebaut ginn a fir d’Schoulrentrée nees an der Drusenheimstrooss op der Héicht vun den Tiny Haiser opgebaut ginn.

Am Joer 2025 wäert dat neit Parkhaus dann opgoen. Op der Uewerfläch wäert eng nei Gréngfläch entstoen an och d’Spillplaz wäert nach méi grouss nees opgebaut ginn.


FR_Pendant la semaine du 22 août 2022 les travaux pour la construction du nouveau parking souterrain commençeront. Dans ce contexte, l’aire de jeu sise entre l’avenue de la Libération et la rue de l’Eglise sera démontée et déplacée vers la rue de Drusenheim à la hauteur des “tiny houses” pour mi-septembre.

En 2025, le nouveau parking souterrain avec l’accès à la rue de l’Eglise sera opérationnel. En surface un nouvel espace vert y compris une aire de jeu agrandie seront aménagés.

 

parking souterrain