Um Tuer mat “Minett on Tour”

LU

Am Sënn vun engem nohaltegen, intergenerationellen an internationale Kulturprojet hat d’Harmonie municipale de la Ville de Differdange de Projet „Minett on Tour“ an d‘Liewe geruff.

Den 18. Juni war et sou wäit. Ugefaange mat der HMS, ass eng Harmonie no där anerer bei de Kiosk op Schëffleng gefuer komm an alleguer hu se gewise wat se kënnen. Bei där décker Hëtzt waren d’Musiker frou, sech no all Akt nees dierfen an hire jeweilege Busser z’erblosen.

No 10 klenge Concerte vu jeweils 10-15 Minutten ass zum Schluss am Kader vun enger grousser Finall mat 2022 Museker zu Déifferdeng en neie lëtzebuerger Rekord opgestallt ginn.

Méi Infoe fannt Dir hei.

 

FR

Tout en respectant l’esprit d’un projet culturel durable, intergénérationnel et international, l’Harmonie municipale de la Ville de Differdange avait lancé le projet « Minett on Tour ».

Le grand jour était le 18 juin : après 10 petits concerts de 10 minutes chacun, un nouveau record luxembourgeois a été établi dans le cadre d’une grande finale avec 2022 musiciens à Differdange.

Plus d’infos ici

 

Voici le planning des concerts à Schifflange :

10.00 Harmonie Municipale Schifflange

10.40 Harmonie Municipale Esch

11.20 Harmonie Concorde Sanem

12.00 Harmonie Clemency

14.00 Harmonie Municipale Pétange

14.40 Harmonie Municipale Differdange

15.20 Orchestre du Pays Haut Val d’Alzette

16.40 Harmonie Municipale Rumelange

17.20 Jusik Jugendensembel Harmonie Municipale Bettembourg + Fanfare Ste Cécile Huncherange

18.00 Harmonie Municipale Mondercange