Europakuch fir Europadag

“9. Mee, Moart op der Fräiheetsplaz – 9. Mee, Europadag.
Europa steet fir Fridden, Wuelstand, Gerechtegkeet an Nohaltegkeet.”    – sot de Buergermeeschter Paul Weimerskirch

Fir dëst ze zelebréieren ass et entre autre vun der Gemeng ee Stéck Europakuch gi fir d’Gäscht um Schëfflenger Moart.