Den TICE rullt fir Esch2022, och duerch Schëffleng!

LU

De Lëtzebuerger Kënschtler Alain Welter huet sech, op Optrag vun der Europäescher Kulturhaaptstad Esch2022 an an Zesummenaarbecht mam Syndikat T.I.C.E., e besonneschen Design mat Motiven aus der Minett Regioun afale gelooss. Bewonnere kënnt Dir seng Konscht op 10 Bussen déi och reegelméisseg duerch d’Stroossen vu Schëffleng fueren.

Dës Aktioun steet ganz am Sënn vun der Promotioun vum ëffentlechen Transport an der Nohaltegkeet, ee vun den haapt Piliere vun Esch2022.

De Making-Off-Video kënnt Dir Iech hei ukucken.

 

FR

Le TICE roule pour Esch2022, également via Schifflange !

L’artiste luxembourgeois Alain Welter a développé à la demande de la Capitale européenne de la culture Esch2022, en collaboration avec le syndicat T.I.C.E., un design particulier avec des motifs de la région du Minett. Vous pouvez désormais admirer son art sur 10 bus qui sillonnent régulièrement les rues de Schifflange.

Cette action s’inscrit tout à fait dans l’esprit de la promotion du transport public et d’un avenir collectif durable, un des principaux piliers d’Esch2022.

La vidéo du making-off est disponible ici.