Recensement / Vollekszielung 2021

FR

Recensement de la Population 2021 : informations

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement a décidé de reporter une seconde fois le recensement général de la population au 8 novembre 2021 en lieu et place du 1er juin 2021.

En outre, le Gouvernement envisage d’augmenter les indemnités des agents recenseurs afin d’aider les autorités communales à engager plus facilement des agents recenseurs.

Finalement l’âge minimum pour devenir agent recenseur est de seize ans et non plus dix-huit ans comme prévu initialement.

Ci-après encore quelques informations concernant le déroulement des opérations :

Contrairement aux recensements précédents, l’agent recenseur devra déposer le questionnaire papier dans la boîte aux lettres et non plus le distribuer en mains propres et ce uniquement pour les ménages n’ayant pas répondu électroniquement via MyGuichet.lu

L’agent recenseur n’aidera plus les ménages à répondre au questionnaire si le ménage connaît des difficultés et ce afin de garantir au maximum la distanciation sociale. Dans ce cas le ménage pourra gratuitement contacter le STATEC par téléphone pour remplir le questionnaire.

Concernant la récolte des questionnaires, le STATEC a également prévu différentes solutions pour le citoyen :

– Renvoi du questionnaire à la commune
– Renvoi des questionnaires au STATEC
– Récolte du questionnaire par l’agent recenseur

Dans le cadre de la récolte du questionnaire, les deux premières solutions seront à privilégier afin d’éviter que les agents recenseurs aient un contact interpersonnel trop important. Néanmoins, l’agent recenseur pourra, si cela est nécessaire, rentrer en contact de manière sécurisée avec le ménage (par exemple en récupérant le questionnaire sur le pas de la porte).

 

Voici le formulaire à remplir en ligne.

 

LU

Vollekszielung 2021: Informatiounen

Am Hibléck op déi aktuell Gesondheetssituatioun huet d’Regierung decidéiert déi allgemeng Vollekszielung eng zweete Kéier ze verleeën an zwar vum 1. Juni 2021 op den 8. November 2021.

Zousätzlech gesäit d’Regierung vir d’Allocatioune vun de Recenseuren z’erhéijen, fir de Gemengen ze hëllefen, méi einfach Leit ze fannen, déi bereet sinn dës Aufgab z’iwwerhuelen.

En plus ass de Mindestalter fir Recenseur ze ginn 16 an net méi 18 wéi ufanks geplangt.

Hei nach e puer weider Informatiounen iwwer de Verlaf vun den Operatiounen:

Am Géigesaz zu fréiere Vollekszielunge muss de Recenseur de Pabeier-Questionnaire an d’Bréifkëschte geheien an net méi per Hand verdeelen an dëst nëmme fir Stéit, déi net elektronesch via MyGuichet.lu geäntwert hunn.

De Recenseur hëlleft de Stéit net méi de Questionnaire auszefëllen falls se Schwieregkeeten hunn, fir sou vill wéi méiglech di sozial Distanzéierung ze garantéieren. An dësem Fall kann de Stot de STATEC per Telefon gratis kontaktéieren an esou de Questionnaire auszefëllen.

Wat d’Asammele vun de Questionnairen ugeet, bitt de STATEC och verschidde Léisunge fir d’Bierger un :

– de Questionnaire un d’Gemeng schécken
– de Questionnaire un de STATEC schécken
– de Recenseur sammelt de Questionnaire an

Déi éischt zwou Léisunge ginn allerdéngs favoriséiert, fir ze vermeiden datt de Recenseur zevill Kontakt mat de Stéit kritt. Falls déi drëtt Léisung awer gewënscht ass, kann de Recenseur e séchere Kontakt mam Stot hierstellen (zum Beispill andeems de Questionnaire virun der Dier recuperéiert gëtt).

Hei de Formulaire, deen och online augefëllt ka ginn.