Kollekte vun ale Chrëschtbeemercher -Collecte des sapins de Noël

LU – D’Gemeng Schëffleng sammelt den 11. 12. an 13. Januar 2021 déi al Chrëschtbeemercher an. Wann Ären ale Beemche soll entsuergt ginn, da stellt e w.e.g. mueres viru 6.00 Auer op den Trottoir vun Ärem Haus oder Ärer Residence. De Beemche muss allerdéngs “propper” sinn, dat heescht en däerf net gesprayt sinn an et däerf keng Dekoratioun méi drun sinn.

Merci !

FR – La Commune de Schifflagne organise le ramassage des sapins de Noël le 11, 12 et 13 janvier 2021. Si vous souhaitez faire enlever votre sapin, placez-le sur le trottoir de votre propriété avant 6 heures. Les sapins doivent être « propres », c’est-à-dire pas teints au spray et être sans décoration.

Merci !