“Schëfflenger Konschthaus” – Exposition d’Anne Lindner “Ballroom Glitch”

FR:  Anne Lindner est née en Allemagne, a grandi au Luxembourg et a obtenu un master en arts en Angleterre. Après ses études, elle installe son atelier au Luxembourg et y travaille. Depuis peu, le Ministère de la Culture lui a octroyé un atelier au château de Bourglinster.
Pour l’artiste, nos âmes transportent des souvenirs, qui à la naissance s’effacent. Par instants, la vie nous amène à ces rappels auxquels souvent nous ne prenons pas le temps de chercher pourquoi cela nous vient à l’esprit. C’est probablement cet élément de réflexion qui nous amène à regarder ses œuvres comme des rêves interprétés.
Au regard de ces œuvres, nos pensées s’évaderont vers des souvenirs évoqués par l’œuvre ou par ces rappels de mémoires que nous portons en nous.

Nous aimerions vous rappeler que des lectures des œuvres individuelles ou en groupes restreints sont possibles à tout moment au cours de l’exposition. Elles peuvent éventuellement être demandées à l’avance au numéro (+352) 621 63 83 93 ou par mail .

Heures d’ouvertures: du mardi au samedi de 10.00 heures à 13.00 heures et de 14.00 heures à 18.00 heures

 

LU: D’Anne Lindner ass an Däitschland gebuer, zu Lëtzebuerg opgewuess an huet e Master of Arts an England kritt. No hire Studien huet si hiren Atelier zu Lëtzebuerg ageriicht an do geschafft. Viru kuerzem huet de Kulturministère hir en Atelier am Schlass vu Buerglënster ginn.
Fir d’Kënschtlerin droen eis Séilen Erënnerungen, déi bei der Gebuert geläscht ginn. Heiansdo bréngt eis d’Liewen zu deenen Erënnerungen zeréck, och wa mir eis dacks net d’Zäit huele fir erauszefanne firwat dat eis geschitt. Et ass warscheinlech dëst Reflexiounselement, dat eis dozou féiert, hir Wierker als interpretéiert Dreem ze gesinn.
Wann ee sech dës Wierker ukuckt, da fléien eis Gedanken un Erënnerungen, déi mir an eis droen an déi duerch d’Wierk ervirgeruff ginn.

D’Galerie ass op vun dënschdes bis samschdes vun 10.00 bis 13.00 Auer a vu 14.00 bis 18.00 Auer. Et kann een och e Rendez-vous ausmaache fir eng Visite guidée mat der Galeristin Claudia D‘Incà.

Mellt Iech w.e.g. un um Telefon 621 63 83 93 oder maacht eng Mail op

 

DE: Anne Lindner wurde in Deutschland geboren, wuchs in Luxemburg auf und erwarb in England einen Master of Arts. Nach ihrem Studium richtete sie ihr Atelier in Luxemburg ein und arbeitete dort. Kürzlich gewährte ihr das Kulturministerium einen Workshop im Schloss Bourglinster.
Für die Künstlerin trägt unsere Seele Erinnerungen in sich, die bei der Geburt verblassen. Manchmal bringt uns das Leben zu diesen Erinnerungen, und oft nehmen wir uns nicht die Zeit, um herauszufinden, warum es uns in den Sinn kommt. Es ist wahrscheinlich dieses Element der Reflexion, das uns dazu bringt, ihre Werke als interpretierte Träume zu betrachten.
Wenn wir diese Werke betrachten, werden unsere Gedanken in Erinnerungen flüchten, die wir in uns tragen, die durch das Werk hervorgerufen werden.

Die Galerie ist von Dienstag bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Sie können auch einen Termin für eine Führung mit der Galeristin Claudia D’Incà vereinbaren.

Bitte benachrichtigen Sie die Galeristin telefonisch unter 621 63 83 93 oder per E-Mail an