De Covid-19 ass nach ëmmer ënnert eis!

Passt op Iech op, fir Iech a fir déi Aner!

Hei e Message vum Ministère de la Santé: