Bicherbus

Liesen deet gutt! 

De Bicherbus kënnt folgend Deeg vun 8.50 bis 9.20 Auer op Schëffleng:

23. September
14. Oktober,
11. November
2. Dezember

Hei fannt Dir Bicher op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch an Englesch.

De Bus kënnt op de Busarrêt an der Rue Albert Wingert.