Vël’Ok-Système ass erëm a Betrib.

Ab e Méinde 4. Mee geet de Vël’Ok-Système erëm a Betrib.

Dir fannt d’Vëloen op dënne gewinnte Platzen.