Kniddel- a Bouneschluppowend CSV

De 7. Februar hat d’CSV Schëffleng op e Kniddel- a Bouneschluppowend mat de Käch Guy Kohnen an André Weber invitéiert. Bei där selwechter Geleeënheet gouf och e kulinaresche Scheck an der Héicht vun 1.500 Euro un den Télévie iwwerreecht.

Hei e puer Andréck vun der Soirée:

     

© Norbert Carl + Service des citoyens et de la communication

Hei de Video vun der AMCIS: Kniddel- a Bouneschluppowend CSV 07.02.19