Bëschcrèche mat Häerz

D’Personal vun der Schëfflenger Bëschcrèche, 38, rue du Parc L-3872 Schëffleng, invitéiert de 26.03.2019 vun 12:00 Auer bis 14:00 Auer, op hiert Zoppefest, um Kiosk am Bësch.
En Deel vum Erléis vum Fest geet un den Télévie.

Déi kleng Bëschzwergen hunn och, mat Hëllef vun deene grousse Bëschzwergen, Häerzer gebitzt an Zündien fir de Kamäin gemaach, déi si an der Bëschcrèche verkafen.
Den Erléis vun dëser Aktioun geet integral un den Télévie.