Flotte Weekend hei zu Schëffleng

Den 1. an 2. Dezember ware gleich véier grouss Evenementer am Hall Polyvalent.

De Schäfferot an Zesummenaarbecht mat der Kultur-, Sport- a Fräizaitkommissioun haaten op den Niklosmoart an op dei 30. Editioun vun der Hobbyausstellung invitéiert.

                               

Sonndes, den 2. Dezember haat sech heije Besuch ugekënnegt. De Kleeschen war op Besuch.

              

Nach bis den 5. Dezember ass och eng Ausstellung vun Modelleisebunnszich ze bewonneren

        

Kollegen vun der AMCIS hun e flotte Film iwert d’Ausstellung gemach.