TÉLÉVIE 2019: Schëffleng ass Centre de promesse

D’Gemeng Schëffleng ass offiziell Centre de promesse fir den TÉLÉVIE 2019. Fir dëser grousser Verantwortung gerecht ze ginn huet d’Gemeng Schëffleng op eng éischt Reunioun mat de lokale Veräiner an natierlech der Equipe vum TÉLÉVIE invitéiert. Bei dëser Geleeënheet gouf och de Nico Rehlinger als President vum neien Organisatiounscomité virgestallt.

Duerno hunn d’Diane Wunsch an de Patrick Greis an enger flotter Presentatioun de Leit den Oflaf erkläert an hier Erfarungen aus de vergaangenen Joren gedeelt. D’Coordinatrice vum TÉLÉVIE huet och präziséiert, dass entretemps déi gesammelt Suen net méi nëmmen an d’Fuerschung géint de Kriibs bei de Kanner geet, mee insgesamt an d’Fuerschung géint de Kriibs. An dësem Zesummenhang wäert och zu engem spéideren Zäitpunkt eng Informatiounsversammlung stattfannen, wou d’Madame Wunsch zesummen mat engem Dokter den interesséierten Leit Detailer erkläert wou d’Suen vum TÉLÉVIE 2019 wäerten hifléissen.

Insgesamt wuar déi Schëfflenger Veräinswelt gutt vertrueden an se hunn och scho hier Ënnerstëtzung zougeséchert.