Nei Entrée fir eis Gemengenhaus

No gréisseren Embauaarbechten ass d’Entrée vun der Gemeng fäerdeggestallt an d’Leit kënnen d’Haaptentrée nees benotzen fir an d’Gemengenhaus ze kommen.