Den Hierscht huet ugefaangen

Den 22. September war Equinoxe, also Tagundnachtgleiche. Equinoxe ginn déi zwee Deeg am Joer genannt un deenen den Dag genau esou laang ass wei d’Nuecht.

Ze beobachten ass eng Equinoxe reegelméisseg zum Freijoersufank oder wei elo zum Hierschtufank.

(Foto: Roby Kieffer)