Scheckiwwerreechung zu Gonschte vun TELEVIE

Vum 1. bis den 9. Abrëll 2017 hat de Schäfferot, op Initiativ vun der Kënschtlerin Mireille Fischer op eng Konschtausstellung an d’Galerie d’Art vum Syndicat d’Initiative invitéiert.

Die stolz Zomm vun 3.865.- Euro,  die duerch Verkafe vun de Biller a Bastelaarbechten zesumme komm war, war vun de Kënschtler integral un d’Aktioun TELEVIE gespent ginn.

An der Sitzung vum 8. Mee 2017 huet de Gemengerot festgehalen sech der luewenswäerter Initiative vun de Kënschtler unzeschléissen an huet eestëmmeg en Don vu 5.000.- Euro fir d’Aktioun Télévie gestëmmt.

De 15.06.2017 hat de Schäfferot Coordinatrice vun der Aktioun Télévie, Madame Diane Wunsch,  invitéiert fir hir a Präsenz vun all de Kënschtler die bei der Ausstellung matgemaach haten e Schëck vu 5.000.- Euro ze iwwerreechen.

Folgend Kënschtler haten ausgestallt:

Art Libre, Atelier Kléiblat, Club Haus beim Kiosk, Dany Jacoby-Bausch, Elsa Gengler,  d’Associatioun Fläisseg Hänn, Joëlle Calisti, Kanner vum Kur « Art à l’école », Marcel Bombardella, Mireille Fischer, Nadine Bertrang-Thinnes, Robert Kieffer, Schëfflenger Kannerheemer