Ausstellung “Art à l’Ecole”

D’Kanner aus dem Cours “Art à l’École” vun der Gemeng ënner der Leedung vun der Kënschtlerin Nicole Weydert-Huberty invitéieren op hir flott Ausstellung 

an der Galerie d’Art vum Syndicat d’Initiative zu Schëffleng.

Wei Dir op de folgende Biller kennt gesinn, hun sie während dem leschte Schouljoer gutt geschafft a flott Biller- a Bastelaarbechte realiséiert.

D’Kanner wäre frou Iiech begréissen ze kënnen.

D’Ausstellung ass op:

Meindes, den 19. Juni bis Donneschdes, den 22. Juni 2017

all Kéier vu 14.00 bis 17.00 Auer