Akademesch Sëtzung am Kader vun Nationalfeierdag 2022

Am Kader vum Nationalfeierdag fënnt méindes, den 20.06. eng akademesch Sëtzung am “Centre Sportif” statt.

Där kënnt des ab 19.00 Auer via Livestream op eisem Site suivéieren

Mär wënschen Iech all elo schon e ganz schéinen Nationalfeierdag

 

VIVE DE GRAND-DUC, VIVE LËTZEBUERG A VIVE D’SCHËFFLENGER GEMENG

 

 

Programm vun der akademescher Sëtzung

am Kader vum Nationalfeierdag 2022

 

Musikaleschen Intermezzo

Begréissung vum Buergermeeschter, Paul Weimerskirch

Musikaleschen Intermezzo

Interventioun vum Schäffen a Präsident vun der Integratiounskommissioun, Marc Spautz

Musikaleschen Intermezzo

Interventioun vum Präsident vum Office Social, Pierrot Feiereisen

Interventioun vun der Chargée de Directioun vum  “Club Haus beim Kiosk”, Joëlle Floener

Musikaleschen Intermezzo

Iwwereechung vun de Verdéngschtmedailen

Ried vum Buergermeeschter

Schluss vun der akademescher Sëtzung

Nationalhymn  an Europahymn