VERLÄNGERUNG vun der Aktioun SARS-COV2 SCHNELLTESTER

LU

De Gemengerot huet eestëmmeg beschloss, dës Aktioun ze verlängeren!

All Schëfflenger Awunner ka bis de 15.09.2021 e Bong fir e gratis SARS-CoV2 Schnelltest op d’Gemeng siche kommen.

Um Flyer fannt Dir dei détailléiert Informatiounen:

Flyer Schifflange-Schnelltest

 

FR

Le conseil communal a décidé de prolonger de cette action !

Tous les résidents schifflangeois peuvent retirer jusqu’au 15.09.2021 un bon pour un test gratuit auprès de l’accueil de l’Hôtel de Ville.

Pour les modalités détaillées, veuillez consulter le flyer ci-dessous :

Flyer Schifflange-Schnelltest

 

DE

Der Gemeinderat hat beschlossen, diese Aktion zu verlängern!

Jeder Schiffllinger Bürger kann bis zum 15.09.2021 einen Gutschein für einen gratis SARS-CoV2 Schnelltest von der Gemeinde erhalten.

Alle weiteren Informationen finden Sie untenstehend auf dem “Flyer”:

Flyer Schifflange-Schnelltest