Schoulufank! Rentrée scolaire!

Opgepasst! En Dënschden, den 15. September fänkt d’Schoul erëm un an et sinn nees vill Kanner ënnerwee. Dofir léif Automobilisten passt  w.e.g  op a maacht lues. MERCI!

ATTENTION! Rentrée scolaire mardi, le 15.09.2020. Automobilistes soyez prudents! MERCI