Matdeelung un d’Bierger!

 

De 15. Juli 2020 geet d’Schëfflenger Schwëmm nees op!

 

La piscine sera de nouveau ouverte au public à partir du 15 juillet 2020!

 

Das Schwimmbad ist ab dem 15. Juli 2020 wieder geöffnet!